AirMedia BroadCast - BROADCAST YOUR BUSINESS TO THE WORLD

Indian Journalists Union (IJU) Conference Held in Chennai

 Indian Journalists Union (IJU) Conference Held in Chennai

செண்ணையில் நடை பெற்ற இந்திய பத்திரிகையாளர் சங்க ( IJU)மாநாடு,தமிழ் நாடு பத்திரிகை யாளர் சங்கத் தலைவர்(TUJ) தலை மையில் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது.இதில் இந்தியா அளவில் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.இதில் நிர்வாகிகள்,உட்பட முக்கிய VVIP,+VIP உட்பட,400 நபர்களுக்கு,இந்தியாவில் வேட்டியில்,வெண்மை புரட்சி நடத்தி வரும் புகழ்பெற்ற ராம்ராஜ் காட்டன் நிறுவனத்தின் ஆடைகளை,ராம்நடு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்,திரு.நவாஸ்கான்,கோவை லீமா ரோஸ் ( மார்டின் குரூப் கம்பெனிகள்)உட்பட பட்திரிகையாளர்கள் பெற்று கொண்ட இனிய தருணம். பல்லடம் TMS.ஊடகத்துறை.


          
			
         		

AirMedia Broadcast

https://airmedia.in/

Related post